Rutter och tidtabeller

Seutu+ Periodbiljett
– giltighetsområden och förbindelsesträckor

Du kan köpa Seutu+ Periodbiljetten för det giltighetsområde du valt och resa på varje vald förbindelsesträcka inom giltighetsområdet.

Åboregionen + Föli

FÖRBINDELSESTRÄCKOR
Aura – Åbo | Linje 413
Virmo – Nousis – Masku | Linjerna 117 – 119
Pemar – Åbo | Linjerna 702 – 709
Pargas – Åbo | Linjerna 801 – 802 och 901 – 904
(Kimitoön) – Sagu – Åbo
(Nystad) – Virmo – Masku – Åbo
(Gustavs) – Åbo
Föli-område

Nystad 1

FÖRBINDELSESTRÄCKOR
Nystad – Pyhäranta – Raumo
Nystad – Letala
Nystad – Virmo

Nystad + Föli

FÖRBINDELSESTRÄCKOR
Nystad – Pyhäranta – Raumo
Nystad – Letala
Nystad – Vemo – Åbo
Föli-område

Kimitoön 1

FÖRBINDELSESTRÄCKOR
Kimitoöns interna förbindelser
Kimitoön – Salo
Kimitoön – Sagu

Kimitoön + Föli

FÖRBINDELSESTRÄCKOR
Kimitoöns interna förbindelser
Kimitoön – Salo
Kimitoön – Sagu
Kimitoön – Sagu – Åbo
Föli-område

Raumo 1

FÖRBINDELSESTRÄCKOR
Raumo – Lappi Tl
Raumo – Pyhäranta
Raumo lokaltrafik Gyyt

Raumo 2

FÖRBINDELSESTRÄCKOR
Raumo – (Lappi Tl) – Eura-Säkylä
Raumo-Pyhäranta – Nystad
Raumo lokaltrafik Gyyt

Seutu+ Seriebiljett
– giltighetsområden och förbindelsesträckor

Nu kan du resa på Åboregionens linjer också med Seutu+ Seriebiljett. Seriebiljetten kan laddas med 10 enskilda resor åt gången. Seriebiljetten kan tills vidare endast köpas för Åboregionens förbindelsesträckor. Föli-biljetten ingår inte i seriebiljetten och med seriebiljetten kan man inte göra omstignings- eller fortsättningsresor i trafiken inom Föli-området. Seriebiljetten är i bruk på följande linjer.

Åboregionen

FÖRBINDELSESTRÄCKOR
Aura – Åbo | Linje 413
Virmo – Nousis – Masku | Linjerna 117 – 119
Pemar – Åbo | Linjerna 702 – 709
Pargas – Åbo | Linjerna 801 – 802 och 901 – 904
(Kimitoön) – Sagu – Åbo
(Nystad) – Virmo – Masku – Åbo
(Gustavs) – Åbo

Reittioppaan löydät myös
Seutu+ Mobiilisovelluksesta.