Skaffa periodbiljett

Seutu+ är en kombinationsbiljett för resor från Pargas, Pemar och Aura till Åbo och som du kan använda för fortsatta resor och utbytesresor inom hela Föli-området. Du kan köpa biljetten om du reser på linjerna 413 (Aura), 703–709, P1–P4 (Pemar) eller 801–802 och 901–904 (Pargas). Periodbiljetten fungerar tills vidare inte på andra regionala linjer.

Seutu+-periodbiljetten har genomförts både som en mobilversion och som ett traditionellt resekort.

Mobilappen Seutu+ kan laddas ner till de nyaste Android- och iOS-telefonerna.

Obs! Om du redan använder Föli-mobilappen ska du använda samma e-post och lösenord för att logga in/registrera dig. Mobilappen får två separata biljetter/QR-koder – den ena för grundresan och den andra för Föli-resan. Mobilprodukten kan i fortsättningen laddas ner via applikationen.

Du kan skaffa Seutu+-periodkortet från de kommunspecifika serviceställena i Aura, Pemar, Pargas och Åbo. Servicestället i Aura tillhandahåller kortmallar och skapar ett användarkonto, men laddar inte perioder. Kontrollera närmare uppgifter om adresser och öppettider under punkten Resekort. Kortprodukten kan i fortsättningen laddas ner via webbplatsen seutuplus.fi, i mobilappen Seutu+ och på serviceställena (på en del endast kortbetalning).

Seutu+ är en kombinationsprodukt för resor från Aura, Pemar och Pargas till Åbo och som du kan använda för fortsatta resor och utbytesresor inom hela Föli-området. Välj ett mobilt eller traditionellt kort. Seutu+ är en periodprodukt som upprätthålls av NTM-centralen och som också duger i trafiken inom Föli-området.