Pargas-
Åbo-
Pargas

Med en periodprodukt över kommungränserna. Med Seutu+-periodprodukten reser du mellan Pargas och Föli-området (Åbo, S:t Karins, Lundo, Reso, Nådendal, Rusko) utan biljettbyte. Snabbt och enkelt. Beställ Seutu+, ladda ner önskad period och res. Tidtabellerna finns nedan.

Rutter och tidtabell