Pemar-
Åbo-
Pemar

Med en periodprodukt över kommungränserna. Med Seutu+-periodprodukten reser du mellan Pemar och Föli-området (Åbo, S:t Karins, Lundo, Reso, Nådendal, Rusko) utan biljettbyte. Snabbt och enkelt. Ladda önskad period och res. Tidtabellerna finns nedan.

Rutter och tidtabell