Seutu+ Resekort

Du kan skaffa Seutu+ Resekort på serviceställena eller beställa det per post till din hemadress på Seutu+ Servicesidan. Även skyddsfodral medföljer.

Du kan ladda Seutu+ Periodbiljetten på resekortet samtidigt som du löser ut kortet på servicestället. Periodbiljetten börjar gälla vid laddningstidpunkten, inte vid den första användningsgången, så du kan också lösa ut kortet och ladda Seutu+ Periodbiljetten på kortet senare på Seutu+ Servicesidan.

Du kan också kontrollera periodbiljettens giltighetstid på Seutu+ Servicesidan.

Resekortet kan också laddas med Seutu+ Seriebiljett. Seriebiljetten kan laddas med 10 enskilda resor åt gången. Seriebiljetten kan tills vidare endast köpas för Åboregionens förbindelsesträckor. Föli-biljetten ingår inte i seriebiljetten och med seriebiljetten kan man inte göra omstignings- eller fortsättningsresor i trafiken inom Föli-området.

Laddning av resekort

Du kan ladda Seutu+ Resekortet: