Information om resekortet

Seutu+ fungerar antingen med en mobilapplikation eller med ett resekort.

Du kan skaffa Seutu+-periodkortet som resekort vid serviceställena. Även skyddsfodral medföljer.

Perioden laddas på kortet samtidigt då det löses ut.

Laddning av kort

Du kan ladda ditt Seutu+-kort:

• Med Seutu+-mobilappen (Förutsätter registrering. Obs! Om du redan använder Föli-mobilappen ska du använda samma e-post och lösenord.)
• I laddningstjänsten på Seutu+-webbplatsen
• På serviceställen
• I bussen

Seutu+-resekortet kan endast användas av kortinnehavaren. Priset grundar sig på kommuntillhörighet. Seutu+ har samma pris för alla passagerargrupper och ingen rabatt beviljas på basis av ålder eller specialgrupp.

Du kan kontrollera periodkortets giltighetstid i webbladdningstjänsten.