Ansvarsfullhet

Vi färdas mot en hållbar framtid

Kollektivtrafikmyndigheten vid NTM-centralen i Egentliga Finland har som uppgift att ordna kollektivtrafik inom sitt område. I vårt arbete fäster vi uppmärksamhet vid miljövänliga lösningar. På den här sidan berättar vi, vad ansvar betyder för oss och vilka fördelar det ger resenärerna.

Kollektivtrafiken minskar utsläppen

Att färdas med kollektivtrafik är ett sätt att minska utsläppen från trafiken. Varje resa är avgörande – du kan åka sporadiskt med kollektivtrafik eller välja Seutu+ -periodbiljett för regelbundna resor. Visste du till exempel att busstransporter bland arbetsresenärer ger nästan tre gånger mindre utsläpp än privatbilism?

Färdas enkelt men ansvarsfullt

Kollektivtrafiken underlättar din vardag. Du sparar tid när du istället för att köra personbil kan arbeta, vila eller njuta av landskapet under resans gång. Och du behöver inte oroa dig för parkeringsplats. Med Seutu+ -periodbiljett reser du till Åbo från resans basort och med samma biljett kan du göra obegränsat antal anslutningsresor och resebyten i Åboregionens Föli-kommuner.

Konkurrenskraftiga förbindelser inom räckhåll

Vi ordnar täta förbindelser för kollektivtrafik dit, där det finns goda förutsättningar att ta sig till jobbet, studierna eller serviceutbud. På alla centrala förbindelsesträckor finns dock tjänster för kollektivtrafik på minst basservicenivå.

Du kan också färdas med cykel eller till fots en del av resan. På busshållplatserna har vi byggt cykelställningar och skyddstak med möjlighet till stomlåsning. Du kan tryggt parkera din cykel under dagen.

Ansvarsfulla upphandlingar

När vi upphandlar kollektivtrafik stöder vi oss på EU-bestämmelser enligt Euro utsläppsklassificering som reglerar avgasutsläpp från trafiken. I våra upphandlingar förutsätter vi att fordonen har en utsläppsklass på minst Euro 5 samt är under 15 år gamla.

År 2023 tar vi elbussar på försök och dessa kommer att trafikera mellan Åbo och Pargas. Elbussarna används för första gången i den regionala trafik som NTM-centralen upphandlar.

Årliga CO₂e -utsläpp från resor

Den övre bilden visar tre resedagar per vecka i partiellt distansarbete under ett år. Den nedre bilden visar fem resedagar per vecka i närarbete under ett år.

Buss: Euro V, 50% fyllnadsgrad. I bussarnas genomsnittliga CO₂ -utsläpp användes 39 g/personkilometer.

Personbil: Växthusgasutsläpp från en genomsnittlig personbil/km i Finland. I beräkningen användes 150 g/km som genomsnittligt CO₂ -utsläpp för personbil.

Källa: LIPASTO-informationstjänsten 2022