Vanliga frågor

Allmänt

Seutu+ är den regionala busstrafikens biljettprodukt för regelbundna resor.

Seutu+ Periodbiljetten används förutom i Åboregionen även i Nystad och Kimitoön samt på förbindelsesträckan Säkylä-Eura-Raumo. Med Seutu+ Periodbiljetten reser du behändigt på alla sträckor inom det Seutu+-giltighetsområde du valt. I Åboregionen samt på linjerna från Nystad och Kimitoön till Åbo kan periodbiljetten också användas som omstignings- och fortsättningsbiljett i hela Föli-området. Periodbiljetten gäller i 30 dagar och du kan använda Seutu+ Periodbiljetten med mobilappen eller resekortet.

I Åboregionen kan du också välja Seutu+ Seriebiljetten med 10 resor.

Seutu+ Periodbiljett

Med Seutu+ Periodbiljetten reser du behändigt på alla förbindelsesträckor inom det valda Seutu+-giltighetsområdet.

Kelpoisuusalueet ja yhteysvälit

Åboregionen + Föli

FÖRBINDELSESTRÄCKOR
Aura – Åbo | Linje 413
Virmo – Nousis – Masku | Linjerna 117 – 119
Pemar – Åbo | Linjerna 702 – 709
Pargas – Åbo | Linjerna 801 – 802 och 901 – 904
(Kimitoön) – Sagu – Åbo
(Nystad) – Virmo – Masku – Åbo
(Gustavs) – Åbo
Föli-område

Nystad 1

FÖRBINDELSESTRÄCKOR
Nystad – Pyhäranta – Raumo
Nystad – Letala
Nystad – Virmo

Nystad + Föli

FÖRBINDELSESTRÄCKOR
Nystad – Pyhäranta – Raumo
Nystad – Letala
Nystad – Vemo – Åbo
Föli-område

Kimitoön 1

FÖRBINDELSESTRÄCKOR
Kimitoöns interna förbindelser
Kimitoön – Salo
Kimitoön – Sagu

Kimitoön + Föli

FÖRBINDELSESTRÄCKOR
Kimitoöns interna förbindelser
Kimitoön – Salo
Kimitoön – Sagu
Kimitoön – Sagu – Åbo
Föli-område

Raumo 1

FÖRBINDELSESTRÄCKOR
Raumo – Lappi Tl
Raumo – Pyhäranta
Raumo lokaltrafik Gyyt

Raumo 2

FÖRBINDELSESTRÄCKOR
Raumo – (Lappi Tl) – Eura-Säkylä
Raumo-Pyhäranta – Nystad
Raumo lokaltrafik Gyyt

Nu finns även Seutu+ Seriebiljett

Nu kan du resa på Åboregionens linjer med Seutu+ Seriebiljett. Seriebiljetten kan laddas med 10 enskilda resor åt gången. Du kan använda seriebiljetten med den behändiga Seutu+ Mobilappen eller med det traditionella Seutu+ Resekortet.

Områden och linjer

Seriebiljetten kan tills vidare endast köpas för Åboregionens förbindelsesträckor. Föli-biljetten ingår inte i seriebiljetten och med seriebiljetten kan man inte göra omstignings- eller fortsättningsresor i trafiken inom Föli-området. Seriebiljetten är i bruk på följande linjer.

Åboregionen

FÖRBINDELSESTRÄCKOR
Aura – Åbo | Linje 413
Virmo – Nousis – Masku | Linjerna 117 – 119
Pemar – Åbo | Linjerna 702 – 709
Pargas – Åbo | Linjerna 801 – 802 och 901 – 904
(Kimitoön) – Sagu – Åbo
(Nystad) – Virmo – Masku – Åbo
(Gustavs) – Åbo

Priser

Priserna för Seutu+-biljettalternativen hittar du på sidan Prislista.

Det är gratis att ladda ner Seutu+ Mobilappen och för närvarande får du Seutu+ Resekortet gratis på serviceställena.

Seutu+ har samma pris för alla passagerargrupper och ingen rabatt beviljas på basis av ålder eller specialgrupp.

Biljetter och betalning

Seutu+ Resekortet kan laddas på Seutu+ Servicesidan, med mobilappen,
serviceställena
eller med vissa begränsningar även i bussen (kontrollera med föraren).

Seutu+ Mobilbiljetten kan endast laddas med mobilappen.

Du kan betala med bankkort på Seutu+-linjerna.

Seutu+ Periodbiljetten kan laddas så att du har en period på kö.

Seutu+ Seriebiljetten kan laddas så att du har 10 st resor på kö.

Seutu+ Periodbiljetten och seriebiljetten för Åboregionen och Raumo-Euraåminne-Björneborg kan också köpas som Seutu+ Resekort. Du kan hämta kortet på ett serviceställe eller beställa hem det per post från Seutu+ Servicesidan. Seutu+ Dygnsbiljett kans köpas bara via mobilappen.

Laddningen av kortet kan i regel också betalas med kontanter. Vid en del serviceställen används endast kortbetalning (bl.a. servicestället i Pargas).

Seutu+ Periodbiljetten kan köpas med en standardiserad blankett för betalningsförbindelse vid ett serviceställe. Den standardiserade blanketten för betalningsförbindelse fås tillsammans med betalningsförbindelsen av den som beviljat betalningsförbindelsen.

Giltighetstid

Seutu+ Periodbiljetten gäller i 30 dagar. Giltighetstiden börjar vid den första laddningen. Biljettens giltighetstid anges i formen dd.mm.ååå kl. 4.00. Biljettens giltighetstid upphör alltid kl. 4.00. Giltighetstiden anger biljettens sverkliga giltighetstid, dvs. perioden gäller ännu under nattrafiken under följande dygn.

Seutu+ Seriebiljetten omfattar 10 enskilda regionresor. Resorna ska användas inom ett år efter köpet.

Seutu+ Dygnsbiljett gäller 1 24 timmar från och med inköp.

Giltighetstiden för Seutu+ Mobilbiljetten syns i Seutu+ Mobilappen.

Giltighetstiden för biljetten på Seutu+ Resekortet kan kontrolleras på Seutu+ Servicesidan. Den kan också kontrolleras vid ett serviceställe.

Problemsituationer

Om du redan är registrerad i Föli-mobilappen ska du använda samma användarnamn (e-post och lösenord) när du registrerar dig i Seutu+ Mobilappen.

Vid andra tekniska problem kan du kontakta mobilappens producent PayIQ som erbjuder support på adressen [email protected] eller per telefon 010 419 2222.

Vid tekniska problem kan du kontakta mobilappens producent PayIQ som erbjuder support på adressen [email protected] eller per telefon 010 419 2222. Det går snabbare att reda ut ärendet när du meddelar resekortets nummer.

Om en felaktig laddning har tagits ut på bussen och du upptäcker misstaget omedelbart, kan föraren annullera den felaktiga biljetten och återbetala dina pengar.

Om du upptäcker felet senare, skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Meddelandet måste innehålla ditt namn och dina kontaktuppgifter. Återbetalning av felaktigt sålda produkter är endast möjlig om du inte har använt produkten.

Om kortet inte hittas kan kortet ersättas. Kortet måste förnyas vid ett serviceställe.

Kortet och mobilapplikationen är inte kopplade till varandra. Den mobila versionen av produkten identifierar inte ett redan anskaffat kort. Därför måste kunden välja en av produkterna.