Vanliga frågor

Seutu+ är en periodbiljett med vilken du reser från Pargas (linjerna 801–802, 901–904), Pemar (linjerna 703–709, P1–P4) och Aura (linje 413) till Åbo och där du kan göra fortsatta resor och utbytesresor inom hela Föli-området. Du kan köpa Seutu+-periodbiljetten antingen som en mobilapplikation eller som ett traditionellt resekort.

Seutu+ gäller på grundresans linjer 413 (Aura), 703–709 och P1–P4 (Pemar) samt 801–802 och 901–904 (Pargas). Den gäller också i all Föli-trafik.

Tidigare har det inte gått att kombinera en grundresa med en fortsatt resa eller en utbytesresa inom Föli-området med en biljett. Hittills har resenärerna behövt ett separat Föli-kort för grundresan inom Föli-området.

Med Seutu+-periodbiljetten kan du resa mellan Pargas, Pemar och Aura samt Föli-området (Åbo, S:t Karins, Lundo, Reso, Nådendal, Rusko) utan biljettbyte. Se de nuvarande Seutu+-linjerna ovan.

Det är gratis att ladda Seutu+-mobilappen och för närvarande får du Seutu+-kortet gratis på serviceställena.

Priset för en reseperiod på 30 dagar finns på webbplatsen under Prislista.

I början är Seutu+ ett försök som har som centralt mål att hitta en lösning med vilken resenären kan resa hela resan med en biljett (grundresan och fortsatta resor och utbytesresor inom Föli-området).

Periodbiljetten har en enkel prissättning i och med att resenären på en gång betalar reserätt för en viss tidsperiod. Prissättningen av enkelbiljetter inom regiontrafiken grundar sig på den resa som gjorts och att skapa en kilometerbaserad prissättning för en mobilprodukt är ett omfattande projekt. Man har ännu inte kommit så långt i detta försök.

Det är fråga om ett försök och först vill man samla erfarenheter med ett begränsat linjenät. Avsikten är att i fortsättningen erbjuda produkten även på andra håll i Åboregionen.

Seutu+ har samma pris för alla passagerargrupper och ingen rabatt beviljas på basis av ålder eller specialgrupp

Seutu+-periodbiljetten gäller i 30 dagar. Giltighetstiden börjar vid den första laddningen.

Seutu+-mobilbiljetten kan endast laddas i mobilapplikationen. Seutu+-kortet kan laddas i laddningstjänsten på seutuplus.fi, med mobilapplikationen, på serviceställena eller i bussen.

Med bankkort kan man betala i alla på linjerna.

Nej, laddningen görs alltid för en period i taget.

Seutu+-periodbiljetten kan också skaffas som kortversion. Kortet kan hämtas vid följande serviceställen: I Åbo från Salutorgets Monitori och Monitori Skansen, Sisula i Aura, bibliotek i Virmo, bibliotek i Masku, Pemar stadshus och Pargas stadshus. Du hittar kontaktuppgifterna till serviceställena under Resekort nere på webbsidan.

Kortet kan också laddas med kontanter vid serviceställena på Salutorgets Monitori, Monitori Skansen, bibliotek i Virmo, bibliotek i Masku och i Pemar. Serviceställena i Pargas har endast kortbetalning.

Obs! Om du redan är registrerad i Föli-mobilappen, använd samma användarnamn (e-post och lösenord) när du laddar ner applikationen Seutu+.

Vid andra tekniska problem kan du kontakta mobilappens producent PayIQ som erbjuder support på adressen [email protected] eller per telefon 010 419 2222.

Vid tekniska problem kan du kontakta mobilappens producent PayIQ som erbjuder support på adressen [email protected] eller per telefon 010 419 2222. Det går snabbare att reda ut ärendet när du meddelar oss resekortets nummer.

Resekortets giltighetstid anges i formen dd.mm.åååå kl. 4.00. Periodkortens giltighetstid upphör alltid kl. 4.00. Giltighetstiden anger kortets verkliga giltighetstid, dvs. perioden är ännu i kraft under nattrafiken till följande dygn.

Du kan se giltighetstiden för Seutu+-mobilbiljetten i appen. Du kan kontrollera giltighetstiden för Seutu+-kortet i webbladdningstjänsten.

Saldot kan kontrolleras på servicestället.

Om kortet inte hittas kan kortet ersättas. Kortet måste förnyas vid ett serviceställe.

Kortet och mobilapplikationen är inte kopplade till varandra. Den mobila versionen av produkten identifierar inte ett redan anskaffat kort. Därför måste kunden välja en av produkterna.

Studerande på andra stadiet kan resa med periodbiljetten Seutu+ på alla linjer (413, 117–119, 703–709, P1-P4, 801–802 ja 901–904). Seutu+-periodbiljetten omfattar en resa från Virmo, Nousis, Masku, Pargas, Pemar eller Aura till Åbo och en fortsatt resa inom Föli-området. På linjerna inom Seutu+ kan man även resa med Matkahuoltos skolresestödbiljett, men den duger inte inom Föli-området.

Studerande vid ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt kan ansöka om FPA:s skolresestöd för kostnaderna för sina dagliga skolresor. Studerande betalar först själva periodbiljetten Seutu+ och ansöker därefter själv om ersättning från FPA.

Periodbiljetten Seutu+ kan köpas med en standardiserad förbindelseblankett vid ett serviceställe. Den som beviljat betalningsförbindelsen tillhandahåller också standardblanketten för betalningsförbindelse tillsammans med betalningsförbindelsen.