Ändringar i Skärgårdsbussens (linjerna 901-904) tidtabeller fr.o.m. 1.1.2023

Tidtabellerna för Skärgårdsbussens linjer 901-904 har ändrats vid årsskiftet. Särskilt avgångstiderna i riktning mot Åbo har tidigarelagts. Tidtabellerna för busstrafiken i skärgården är kopplade till färjetrafikens gång och en del av de preciseringar som nu gjorts hänför sig till färjetrafikens vintertidtabeller som inleddes den 1.1.2023. Ändringen gäller inte linjerna 801-802.

De aktuella tidtabellerna finns på tlo.fi under Skärgårdsbussen. Tidtabellerna på webbplatsen Seutuplus.fi uppdateras för tillfället.