Laddning av Seutu+ periodprodukt innan perioden går ut

Nu kan du ladda Seutu+ periodprodukt innan den nuvarande 30 dagars period har gått ut. Mobil periodprodukt kan laddas i Seutu+ applikationen. Kortet kan laddas via Seutu+ websidor eller på servicepunkter.