Ny Seutu+ tilläggstur från Nousis till Åbo

Den nya Seutu+-turen (118R) från Nousis till Åbo inleddes den 29.8.2022. Den nya turen kompletterar den tidigare helheten Virmo-Nousis-Masku-Åbo. På turen som avgår från Virmo 6:50 (118) har det i början av skolåret funnits många passagerare och bilarna har varit fulla.

Turen avgår från Kaitarainen i Nousis från hållplatsen vid Repolanties korsning kl. 7:00 M-F på kördagarna. Turen går till centrum av Nousis och därifrån till väg två. Rutten fortsätter via ramphållplatserna i Masku och Reso längs gatuvägen och Satakuntavägen till Åbo busstation.

Tidtabellerna finns på Seutu+-sidorna Rutter och tidtabeller – Seutu+ (seutuplus.fi) och tlo.fi | Kaikille teille