Pemar-Åbo specialrutt

Busstrafiklinjerna 704, 706, 706M, 707 och 708 som trafikerar mellan Pemar och Åbo kommer tillfälligt att läggas om till motorvägen via Kravinkuja till följd av trafikavbrottet på brobygget. Från motorvägen går linjerna tillbaka till den normala rutten vid Tammisilla-korsningen. Rutten är densamma när man kör från Åbo. Det finns ingen busstrafik på sträckan Pakurla bro-Tammisilta under brobygget. Det är inte möjligt att omväga bussar genom avvecklade hållplatser. Avbrottet i fordonstrafiken startar på bron den 9 maj 2022 och kommer att pågå i cirka 4 månader.

Mer information finns på sidan Pemar-Åbo (703-709, P1-P4) Rutter och tidtabeller.

Markbyggnadsarbetena är försenade från den tidigare uppskattningen, varför avstängningen av 2340 fordonstrafik på vägarna måste förlängas till mitten av oktober.