Försäljningen av Seutu+-resekortet inleds vid serviceställena i mars

Distributionen av Seutu+-periodkorten har nu inletts. I fortsättningen kan du skaffa ditt kort vid serviceställena i Aura, Pemar, Pargas och Åbo. Coronasituationen och begränsningarna av offentliga lokaler orsakar förändringar i serviceställenas verksamhet. Du kan skaffa ett kort vid serviceställena i Aura och Pargas fr.o.m. 8 mars. Servicestället i Pemar öppnar sannolikt 28 mars. Serviceställena i Monitori i Åbo på salutorget och i Skanssi bekräftar inom snar framtid när de börjar sälja Seutu+-resekortet.

Kontrollera att serviceställena är öppna på kommunernas och Monitoris egna webbplatser under coronasituationen.