Trafik under midsommar

På midsommarafton 25.6 trafikeras enligt lördagstidtabeller, inklusive nattrafiken. På midsommardagen 26.6 trafikeras enligt helgdagstidtabeller. Även nattlinjerna kommer att köras. På söndagen 27.6 trafikeras enligt helgdagstidtabeller.

Försäljningen av Seutu+-resekortet inleds vid serviceställena i mars

Distributionen av Seutu+-periodkorten har nu inletts. I fortsättningen kan du skaffa ditt kort vid serviceställena i Aura, Pemar, Pargas och Åbo. Coronasituationen och begränsningarna av offentliga lokaler orsakar förändringar i serviceställenas verksamhet. Du kan skaffa ett kort vid serviceställena i Aura och Pargas fr.o.m. 8 mars. Servicestället i Pemar öppnar sannolikt 28 mars. Serviceställena i…