Ändringar i Skärgårdsbussens (linjerna 901-904) tidtabeller fr.o.m. 1.1.2023

Tidtabellerna för Skärgårdsbussens linjer 901-904 har ändrats vid årsskiftet. Särskilt avgångstiderna i riktning mot Åbo har tidigarelagts. Tidtabellerna för busstrafiken i skärgården är kopplade till färjetrafikens gång och en del av de preciseringar som nu gjorts hänför sig till färjetrafikens vintertidtabeller som inleddes den 1.1.2023. Ändringen gäller inte linjerna 801-802. De aktuella tidtabellerna finns på…

Seutu+ förnyas

Seutu+ utvidgas 1.1.2023 Seutu+ trafikerar nu förutom i Åboregionen även i Nystad och Kimitoön samt på förbindelsesträckan Säkylä – Eura – Raumo. I Åboregionen samt på linjerna från Nystad och Kimitoön till Åbo kan periodbiljetten ocksåanvändas som omstignings- och fortsättningsbiljett i hela Föli-området. Förmånligare pris än tidigare Kollektivtrafikens mervärdesskatt slopas i början av 2023 för…

Avgångs- och ändhållplatsen för linjen Aura–Åbo (413) till Trätorget från 31.10

Avgångs- och ändhållplatsen för linjen Aura–Åbo (413) har ändrats från och med 31.10.2022. Den nya avgångsplatsen är hållplatsen PT4 på Trätorget. På vägen från Åbo går bussen via hållplats 211 på Åbo busstation. På vägen till Åbo kommer man till hållplats PT6. De nya hållplatserna finns också i Seutu+ Reseplaneraren. Hållplatsändringarna i Åbo centrum från…

Seutu+ Reseplaneraren har publicerats

Seutu+ Reseplaneraren har nu publicerats. I reseplaneraren finns linjerna Seutu+ och Fölis trafik. Den direkta adressen till reseplaneraren är reittiopas.seutuplus.fi/?locale=sv. Reseplaneraren kan också användas via sökfältet på förstasidan i Seutu+. Tjänsten fungerar på alla terminaler. Du kan söka en rutt genom att ange avgångsplats och destination eller utgående från din egen position. Sökresultatet visar kommande…

Ny Seutu+ tilläggstur från Nousis till Åbo

Den nya Seutu+-turen (118R) från Nousis till Åbo inleddes den 29.8.2022. Den nya turen kompletterar den tidigare helheten Virmo-Nousis-Masku-Åbo. På turen som avgår från Virmo 6:50 (118) har det i början av skolåret funnits många passagerare och bilarna har varit fulla. Turen avgår från Kaitarainen i Nousis från hållplatsen vid Repolanties korsning kl. 7:00 M-F…

Pemar-Åbo specialrutt

Busstrafiklinjerna 704, 706, 706M, 707 och 708 som trafikerar mellan Pemar och Åbo kommer tillfälligt att läggas om till motorvägen via Kravinkuja till följd av trafikavbrottet på brobygget. Från motorvägen går linjerna tillbaka till den normala rutten vid Tammisilla-korsningen. Rutten är densamma när man kör från Åbo. Det finns ingen busstrafik på sträckan Pakurla bro-Tammisilta…

Byt bilen mot en Seutu+ periodbiljett

Visste du att du till priset av en biltankning kan åka en månad med en Seutu+ periodbiljett? Kostnaderna för bilkörning ökar hela tiden. Framför allt har bränslepriserna stigit i början av 2022. Trots det har priserna för Seutu+ periodbiljetten bevarats oförändrade. Periodbiljetternas pris hittar du i Prislistan. Seutu+ är nu ett ännu mer konkurrenskraftigt alternativ…

Åbo-Pargas från 1.6.2022

NTM-centralen i Egentliga Finland har konkurrensutsatt busstrafiken på linjerna Pargas–Åbo 801–802 och Houtskär–Korpo–Nagu–Pargas-Åbo 901–904. Linjerna 801–802 mellan Pargas och Åbo kommer att få elbussar före utgången av 2023. I och med konkurrensutsättningen kommer bussarna också att få informationsskärmar och det blir möjligt att köpa en enkelbiljett med bankkort. Den nya avtalsperioden enligt anbudsförfarandet inleds den…